Schrijvende meter

Een schrijvende meter wordt ook wel power quality analyser of power logger genoemd. Wij bieden schrijvende meters aan die betrekking hebben op elektrotechnisch vakgebied.

Met een schrijvende meter worden oa spanning, stroom of vermogens gemeten. De meetgegevens kunnen zowel in tekstbestand alsmede in grafieken worden afgedrukt.

Een schrijvende meter kan voor verschillende doeleinden worden gehuurd:

  • Belastingsanalyses: Maximale stroomafname bepalen. Misschien kan de hoofdzekeringwaarde omlaag waardoor het vastrecht (€) van de netbeheerder omlaag gaat. Dit is een jaarlijks terugkerende besparing.
  • Energy analyses: Meet het energieverbruik van bijvoorbeeld voor en na het aanbrengen van energiebesparende apparatuur om het effect ervan aan te tonen.
  • Registratie van spanningsverschijnselen: Bewaak op spanningsschommelingen die leiden tot onterechte resets, en op hinderlijke interventies van stroomonderbreking.
  • Meting van harmonischen: Achterhaal problemen met harmonischen die kritieke apparatuur kunnen beschadigen of storen.
  • Uiteraard kan er ook een totale meting worden verricht.

Voor meer informatie zie: https://www.schrijvendemeter.nl