Keuring & inspectie

NEN 3140

Steeds vaker leggen verzekeringsmaatschappijen in hun polisvoorwaarden vast dat men moet voldoen aan de gestelde eisen vastgelegd in de NEN3140/NEN-EN50110-1/ NEN1010. Tevens is de wet- en regelgeving met betrekking tot de veiligheid van elektrische installaties de laatste jaren veranderd en aangescherpt.
Volgens artikel 3 van de Arbo-wet wordt van werkgevers verwacht dat ze een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Zo moeten ze onder andere zorgen voor de veiligheid van de elektrotechnische installatie, het houden van een RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie), is daarbij verplicht. Ook de brandveiligheid, overbelasting is immers één van de grootste oorzaken van brand, maakt hier onderdeel van uit. Overtreding van een groot aantal artikelen van de Arbo-wet is in de WED (Wet op de economische delicten) strafbaar gesteld.

Om er nu voor te zorgen dat de elektrotechnische installatie binnen uw bedrijf aan alle eisen en normen voldoet is het noodzakelijk dat de installatie periodiek gecontroleerd wordt. De controle wordt uitgevoerd door gediplomeerde inspecteurs die het resultaat van de controle verwerken in een overzichtelijk inspectie rapport waarmee, indien gewenst, Hoogewerf Elektrotechniek aan de slag gaat om eventuele gebreken te verhelpen.
Voorts kunnen wij u assisteren bij het bepalen van de inspectie frequentie, dit wordt bepaald aan de hand van bijlage V van de NEN 3140.

Gereedschapkeuring

Elektrische arbeidsmiddelen dienen periodiek gekeurd te worden om na te kunnen gaan of ze nog veilig te gebruiken zijn. Dit is verplicht volgens de Arbo-wet. Hoogewerf kan deze keuringen voor u verzorgen. Dit doen wij met gekalibreerde meet- en testapparatuur. De gegevens van uw machines en gereedschappen worden samen met de meet- en test resultaten opgenomen in onze rapportage.

Wij keuren eventueel op een door u gewenste locatie en tijdstip, Dit kan zijn bij u op de werkplek (kantoor en/of werkplaats) en in de weekeinden of in vakanties. Kleine reparaties aan uw gereedschappen kunnen wij direct uitvoeren