PWN

Geachte eigenaar/bewoner, U heeft waarschijnlijk onlangs een schrijven van PWN (waterleidingbedrijf) ontvangen betreffende aardinginstallaties aangesloten op het waterleidingnet. Veelal (oudere) woningen werden op de metalen leidingen aangesloten om de elektrische installatie te aarden. Dit kan voor een levensgevaarlijke situatie zorgen.

Aarding

Aarding zorgt ervoor dat bij gebreken aan de elektrische installatie de elektriciteit via de aarde wegstroomt. Door de aarding via de aansluiting op de drinkwaterleiding te laten lopen bestaat het gevaar dat degene die de leiding aanraakt, onder stroom komt te staan. Daarom is het sinds 1979 bij wet verboden om de aansluiting op het drinkwaternet te gebruiken voor aarding. Voorheen werden metalen leidingen gebruikt voor het waterleidingsysteem. Tegenwoordig worden kunststofleidingen toegepast waardoor de aarding niet meer aanwezig zal zijn via het waterleidingnet.

Wanneer u als eigenaar geen maatregelen neemt en er bij een storing schade ontstaat doordat de medewerkers van PWN niet met waterleiding kunnen werken, wordt u aansprakelijk gesteld door PWN voor de geleden schade. U zult pas weer op de waterleiding worden aangesloten, nadat een “conformiteitsverklaring KIWA” of “certificaat van de installateur” (Uneto-lid) door PWN is ontvangen.

Controle

Wij kunnen voor u de aarding meten met een Fluke 1623 meter. Indien de aarding in orde is ontvangt u een rapport, waarin vermeld staat dat de installatie goed en deugdelijk is. Deze verklaring geeft u en PWN de garantie dat de aardinginstallatie conform wetgeving is geïnstalleerd en voldoet aan de eisen.

Kosten

Indien gewenst kunnen wij de inspectie van de aardinginstallatie aanbieden voor een bedrag vanaf €55,00 incl de BTW (omgeving Beverwijk). NB: Wij kunnen u, indien de aarding niet in orde is, adviseren over de maatregelen die u in dat geval het best kunt nemen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van uw situatie en komen voor uw rekening.

Met vriendelijke groeten,
Ton Hoogewerf

Hoogewerf Elektrotechniek BV
(Aangesloten bij Uneto-VNI)